Stadse pareltjes uit het verleden

Groningen is een oude stad en het is dan ook niet verwonderlijk dat er regelmatig voorwerpen uit het verleden tevoorschijn komen of worden blootgelegd. Hieronder een paar van deze pareltjes…

Noorderhaven

In een woning aan de Noorderhaven komen na het verwijderen van oude wanden onderstaande muurschilderingen tevoorschijn. In de voorkamer twee panelen met ieder een grote muurschildering die gelukkig niet erg beschadigd zijn. Dit kan helaas niet kan worden gezegd van de schilderingen in de achterkamer. De muurschilderingen zijn gedateerd begin 1800. Met Adobe Photoshop is geprobeerd de beschadigingen enigszins te repareren, met wisselend succes. Besloten is om de muurschilderingen in de voorkamer professioneel te laten restaureren hetgeen ondertussen heeft plaatsgevonden

Aanleg parkeergarage Damsterdiep

Bij de aanleg van de parkeergarage aan het Damsterdiep in Groningen werd in 2007 een zogenaamde “beer” blootgelegd. Een beer is een muurstuk dat in dit geval het water van het Damsterdiep scheidde van stadsgrachtwater. Om de waterstand tussen beide te reguleren is er in 1840 een gangetje gemetseld tussen de kademuur en de ondermetseling van de stadswal.

Groningen Damsterdiep

Groningen Damsterdiep