Dubai

Dubai is één van de zeven emiraten die tezamen de Verenigde Arabische Emiraten vormen